Dod o hyd i fanylion cyswllt pensiwn

Help i ddod o hyd i enw eich darparwr pensiwn

  • edrychwch drwy hen waith papur a mantolenni banc (gallai enw’r darparwr ymddangos arnynt)
  • defnyddiwch y Cofrestr Gwasanaethau Ariannol i chwilio am enw’r darparwr ac yna rhowch hwnnw i mewn yn y blwch chwilio uchod

Os ydych angen help wrth ddefnyddio’r gwasanaeth hwn, yna ffoniwch 0800 731 0193 (ar gael dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm).