Datganiad

Byddaf dim ond yn defnyddio'r gwasanaeth hwn i ddod o hyd i fanylion cyswllt pensiwn ar gyfer:

  • pensiwn rwyf wedi'i gael
  • pensiwn a allai fod gan rywun arall, ac mae gennyf eu caniatâd
Rwyf yn cytuno